Taya ng Panahon

(Ikalawang Awit)

Walang duda

ang aking damdamin

ukol sa ulan

ay babaguhin

ng aking pagtatanim

ng sanga ng bulaklak

na pinutol

nang hindi kasama ang ugat.

Jophen Baui (c) Enero 1, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s