Taya ng Panahon

(Ikalawang Awit)

Walang duda

ang aking damdamin

ukol sa ulan

ay babaguhin

ng aking pagtatanim

ng sanga ng bulaklak

na pinutol

nang hindi kasama ang ugat.

Jophen Baui (c) Enero 1, 2010

Advertisements